border=0

Autortiesību īpašnieki

Visi materiāli, kas publicēti izlaidumā -.com, tiek publicēti tikai iepazīšanās nolūkos, tos portāla redaktori uzņem no bezmaksas avotiem un Pasaules tīmekli saskaņā ar “taisnīgu izmantošanu” (godīgu izmantošanu).

Saskaņā ar Krievijas Federācijas likumu “taisnīgas izmantošanas” definīciju reglamentē tiesību akti Nr. 5351-1993. Gada 09/07/1, “Par autortiesībām un blakustiesībām”:

Art. 19 - Materiālu izmantošana, nesaņemot autora piekrišanu un nemaksājot autoram atlīdzību.

20. pants - Materiāla kopijas izmantošana.

21. pants - Brīva apmeklējuma vietās pastāvīgi izmantojamo materiālu bezmaksas izmantošana.

22. pants - Bezmaksas publisks sniegums.

Ko autortiesību īpašnieks

Ja mūsu portālā esat atradis materiālus, autortiesības, kas saskaņā ar likumu jums pieder, un jūs atsakāties to izplatīt versijā -.com, mēs nekavējoties veiksim atbilstošus pasākumus un noņemsim materiālus no resursa vai pielāgosim to atbilstoši jūsu vēlmēm.

Lai veiktu šo procedūru, tiesību īpašniekam ir jānosūta portāla redaktoriem e-pasts ar pievienoto:

  • Dokumenta skenēta kopija, ar kuru jūs esat noteiktu materiālu autortiesību īpašnieks. Dokumentā jābūt: zīmogs, informācija un notāra vai citas pilnvarotas personas paraksts. Vai arī citādi
  • oficiāli apstiprināts e-pasts uzņēmumam ar autortiesību īpašnieka statusu.
  • ekskluzīvas tiesības uz darbu.
  • citi dati, ar kuru palīdzību būs iespējams identificēt jūs kā autortiesību īpašnieku bez jebkādas ietekmes.
  • tiešas saites uz portāla avotiem, kur darbs tiek publicēts, kas ir pakļauts autortiesībām rediģēšanai vai dzēšanai.

Ja izlaidumi.lv redaktori jūs identificē kā autortiesību īpašnieku, tad 48 stundu laikā jums ir pienākums noņemt materiālu no vietnes, autortiesības, kas jums pieder saskaņā ar likumu, vai mēs informēsim jūs par sarežģījumiem, ar kuriem tā nav strādājusi, lai identificētu jūs kā autortiesību īpašnieks.

Lūdzu, ņemiet vērā

  • Redakcijas izlaidums-series.com patur tiesības publicēt jebkuru materiālu, kas nosūtīts uz vietnes elektronisko adresi.
  • Saskaņā ar likumu autortiesību jēdziens neattiecas uz saitēm uz jebkuru informāciju vai pašiem informatīviem ziņojumiem (tomēr tas var būt pretrunā ar “līgumu par izlaišanu -.com” izmantošanu.

No visa iepriekš minētā mēs vēlamies vērst uzmanību uz faktu, ka vēstules, kas adresētas izlaišanas.lv redaktoram ar tiešiem vai netiešiem draudiem, un (vai) prasības, kas nav pamatotas ar juridiskiem pamatiem, tiks ignorētas.

Visi dati - teksti, fotoattēli, videoklipi un citi materiāli, kas publicēti izlaidumā.com, neattiecas uz kinoplaneta1080.ru, autortiesības pieder tikai personai, kurai ir šis juridiskais pamats, ja nav noteikts citādi.

SAISTĪBA AR VIETAS ADMINISTRĀCIJU

opros-po-situ@yandex.ru v opros-po-situ@yandex.ru